Posted by admin On grudzień - 8 - 2022 Możliwość komentowania Jak wyglądają audyty unijnych projektów została wyłączona

Czemu projekty unijne należy audytować
Unia przeznacza ogromne pieniądze na dofinansowanie najróżniejszych projektów. Lecz tak duża liczba inwestycji stwarza niebezpieczeństwo pojawienia się nadużyć, z takich też powodów wprowadzone zostały szereg mechanizmów weryfikacyjnych. Praktycznie każdy taki projekt ma szczegółowo określony zakres prac do wykonania, a także czas na ich wykonanie. Lecz niekiedy rodzą się pokusy, żeby pewne rzeczy zrobić nieco inaczej, być może z mniejszymi kosztami, a wówczas zostaną nadmiarowe pieniądze. I właśnie audyt wewnętrzny projektu powinien takim sytuacjom zapobiegać, oraz kontrolować realizację poszczególnych etapów tak jak się ktoś do tego zobowiązał. Jest to o tyle ważne, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości wnioskodawca może musieć poprawić pewne rzeczy, a w skrajnym przypadku grozić mu nawet może cofnięcie dotacji. Najczęściej audyt wewnętrzny projektu wykonywany jest przez osoby mające dużo doświadczenia w danej dziedzinie, oraz dysponujące koniecznymi uprawnieniami, pozwalającymi im na realizację takich zadań.

Comments are closed.